Actie “Zichtbaarheid”

Bij DWOW komen in de herfst en winter maanden veel kinderen in het donker naar de accommodatie. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet aangezet!

Goede fietsverlichting is daarom heel belangrijk om gezien te worden en ongelukken te voorkomen.

De actie “Zichtbaarheid” helpt om te stimuleren dat fietsers beschikken over werkende fietsverlichting en deze ook gebruiken. Op een nog nader te bepalen datum zal er op een trainingsavond ook daadwerkelijk op de fietsverlichting worden gecontroleerd.

Licht uit? Fietslamp aan!
U doet toch ook mee?