Welkom bij

v.v. DWOW

inschrijven bij DWOW
Hero Image

Afmeldingsformulier Zaalvoetbal DWOW

  • Stoppen?

    Stoppen met voetballen (veld of zaal) moet altijd met dit afmeldingsformulier gebeuren. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te gebeuren.

    Opzeggen na deze datum kan tot gevolg hebben dat u bondsgeld aan ons moet betalen omdat wij u niet op tijd hebben afgemeld. Wanneer u in de loop van het seizoen uw lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen.

    Indien er sprake is van een contributieachterstand, teruggave geleende kleding of andere vorderingen dan wordt er met u contact opgenomen!

  • Feedback!

    Jammer dat we je moeten afmelden. Om onze kwaliteit te verbeteren willen we in kaart brengen waarom leden stoppen! Wil je onderstaande vragenlijst voor ons invullen?