Voetbalvereniging DWOW

Disclaimer

Inhoud van de website

Voetbalvereniging DWOW spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij ernaar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is. Voetbalvereniging DWOW behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website op ieder moment, zonder aankondiging, te wijzigen.

Privacy

Uit bezoek aan onze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van vragen of suggesties. Na afhandeling worden de verstrekte persoonsgegevens, indien u geen lid bent, vernietigd.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan met bronvermelding. Gehele of gedeeltelijke overname, omschrijven van artikelen zonder bronvermelding, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan. Voetbalvereniging DWOW behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur ons dan een e-mail communicatie@dwow.nl

Aansprakelijkheid

Voetbalvereniging DWOW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Voetbalvereniging DWOW. Voetbalvereniging DWOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Media uitstraling DWOW

Wij stellen via de website onze huisstijl beschikbaar. Wil je een brief, poster/flyer maken? Dan vragen wij je te houden aan de onderstaande kleuren en lettertypes.


Let wel:
Eventuele uitingen die gemaakt worden graag wel in overleg met communicatie@dwow.nl voordat deze uitgebracht worden of online gezet.