Hoe nu verder?  Een zorg over het vrijwilligersbeleid bij v.v. DWOW

Op dit moment (december 2018) hebben we het bij onze mooie vereniging het ogenschijnlijk best voor elkaar. Het draait en voor buitenstaanders kunnen we wekelijks voetballen, zijn er voldoende  trainingsmogelijkheden en kunnen we nog activiteiten ontplooien voor onze jeugdigen.

Een mooi accommodatie en een steeds mooier kleedkameraccommodatie.

Voor de buitenstaander die alleen gebruik maakt om te voetballen is alles ogenschijnlijk best goed voor elkaar. Voor diegenen die actief meehelpen met de organisatie wordt er af en toe best wel wat gemopperd over het te vaak invullen van hun vrijwilligers taak of een te groot vrijwilligerspakket.

 Conclusie: we hebben een te klein aantal mensen voor al die taken bij de vereniging.

Om dat wat te verduidelijken heb ik Gert-Jan Schipper gevraagd een opsomming te geven wat hij doet.

Gert-Jan is al heel wat jaren betrokken bij DWOW. Is iemand die heel wat werk verzet in de vereniging en die dus heel veel aanwezig is op het sportcomplex. Let wel, hij zal het wel leuk vinden en een drive hebben en er tijd voor kunnen vrijmaken! Om een indruk te krijgen waar hij zoal bij betrokken is vormt een aardig gevuld lijstje.

 • Scheidsrechter coördinator (zorg dat er wekelijks scheidsrechters worden ingepland bij alle wedstrijden);
 • coach van veldvoetbal dames 1, zaalvoetbal dames 1, actief bij het nieuw te vormen meisjesteam M013 waarbij hij trainer en coach is;
 • fluit bijna elke zaterdag wel een wedstrijd;
 • is betrokken bij het binnenhalen/afwikkelen van nieuwe sponsors (inkomsten voor DWOW);
 • is de grote animator voor de Vriendenloterij (inkomsten voor DWOW);
 • beheerder van de DWOW shop (inkomsten DWOW);
 • zorgt voor het materiaal zoals de aankoop van ballen en kleding;
 • zorgt voor de nieuwtjes op facebook en dwow.nl.

Kijk je naar de lijst dan is de vereniging kwetsbaar met zo’n kanjer! In het ergste geval, als je door wat voor oorzaak plotseling niet meer actief bent, zal de vereniging (bestuur!) de moeilijke taak op zich moeten nemen om voor alle taken iemand te vinden, want iemand die alles zal overnemen is een utopie!

Kan dat ook anders?

Na de Algemene ledenvergadering is Joran Kluvers met het idee gekomen om met een aantal  ervaren deskundigen uit de vereniging “een werkgroep vrijwilligers beleid: hoe nu verder” bij DWOW op te richten.

Na wat brainstormen is besloten om een avond te organiseren met meerderen uit de vereniging. Denk aan mensen uit alle geledingen van de vereniging zoals huidige vrijwilligers, ouders van jeugdleden, jeugdleden, mensen die gezien hun werk veel te maken hebben met het leiden van een organisatie, mensen die creatieve ideeën kunnen ontwikkelen en kunnen innoveren, enz.

Ieder lid van de werkgroep denkt na wie dat kunnen zijn en gaan die zelf benaderen. Uiteraard is iedereen welkom die dit een uitdaging lijkt om mee te denken hoe we het vrijwilligersbeleid zo kunnen organiseren dat we meer mensen kunnen vinden die mee gaan helpen.

Op die bijeenkomst zal worden gediscussieerd over verschillende richtingen die je kan bedenken op zoek naar mogelijke oplossingen. Richtingen met plussen en minnen.

 1. Individuele verplichting (elk lid of ouder van een lid een x-aantal uren vrijwilligerswerk per seizoen);
 2. Verplichting in groepsverband (elk team zal een x-aantal uren vrijwilligerswerk per seizoen invullen door taak gebonden invulling);
 3. Professionaliseren door betaald invullen van vrijwilligerswerk (personen betalen om vrijwilligerswerk te doen)
 4. Een verbetert vrijwilligersbeleid waarbij het “wij doen het samen” wordt geënthousiasmeerd en uitgedragen.

De avond zal plaats vinden op zaterdag 26 januari.

Namens: Joran Kluvers, Remy Kluvers, Kees Bosman, Ton Korevaar, Marcel Quinten die het hoofdbestuur vertegenwoordigt.

Other Articles

Clubnieuws
ClubnieuwsToernooi & Events