Voetbalvereniging DWOW

Langs de lijn!

Ouders langs de lijn

We vinden het geweldig dat ouders zich naast de zijlijn begeven en het kind zal er ook blij mee zijn. Het zijn de trouwste supporters van de speler en dat laten ze ook vaak horen, want de kelen worden schor geschreeuwd.

Vooral als de kinderen net op het veld staan is het moeilijk om aan alle spreekkoren een gehoor te geven, hij heeft het al zo druk. Vaak zijn de tactische aanwijzingen goed bedoeld, maar soms anders dan de trainer voor ogen heeft.

HIER EEN AANTAL TIPS VOOR DE OUDERS:
  • Geef blijk van uw belangstelling, we vinden het fijn als u uw kind steunt.
  • Steun de kinderen door zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen te bezoeken
  • Zorg voor een goed voorbeeld, door op tijd te komen.
  • Geef uw kind aandacht en betrek daarbij ook de overige spelers.
  • Laat het tactische coachwerk aan de trainer en de leider over.
  • Blijf positief en laat dit ook bij verlies zo blijken.
  • Voetbal betekent in de eerste plaats plezier en dat moeten ze vooral hebben.
  • Verliezen hoort ook bij het spelletje, er komen nog meer wedstrijden.
  • Indien u interesse heeft in een functie bij de jeugdafdeling van DWOW geef dit dan aan, we kunnen niet zonder vrijwilligers.
  • Indien er problemen zijn of u heeft ideeën  neem dan contact op met trainer, leider of coördinator
kid-g478bacf45_1920.jpg
X