thumbnail_DWOW-468x60pixels
Welkom bij

v.v. DWOW

Hero Image

PESTEN

Een onderwerp dat een groot probleem kan zijn voor heel veel kinderen, iets wat echt iedereen kan oplossen.

De afgelopen jaren hebben we aardig wat kinderen zien weggaan die het slachtoffer werden van bovengenoemd verschijnsel, binnen het jeugdbestuur hebben we daarom besloten om dit als grootste prioriteit te beschouwen en dit hard aan te gaan pakken, het is slecht voor iedereen die er mee te maken krijgt, het kind, de ouders en ook nog eens enorme anti reclame voor de club.

Pesten noemen wij: dat een kind gedurende langere periode op hatelijke wijze geconfronteerd wordt met eigenschappen zoals huidskleur, geur, lichaamsvormen en dan nog verstandelijke beperkingen of voetbal kwaliteiten enz. enz.. (We hebben het hier niet over een eenmalige opmerking die in het vuur van het spel gedaan wordt). Meestal hebben trainers en geleiders hier weinig grip op omdat het zich vaak achter hun rug afspeelt, we hebben hierbij dan ook hulp nodig van de ouders. De ouders van de kinderen die gepest worden maar ook de ouders van kinderen die pesten zijn van onschatbare waarde.

Ouders die het niet melden in de hoop dat hun kind hier mee om leert te gaan en wat harder wordt maken een enorme fout. Ze stellen hun eigen kinderen langer bloot aan dat pesten en als hun kind wel wat harder wordt en wat onverschilliger, gaat de pester zijn plagerijen alleen maar verhogen of op een ander kind richten, zij doen hun eigen kinderen hier dus geen goed mee. Ouders van kinderen die pesten nemen het normaal altijd voor hun kinderen op, natuurlijk doet hun kind dat niet zal de eerste reactie zijn. Maar als dan toch onomstotelijk aangetoond wordt dat hun kind dit toch wel degelijk doet hopen we dat ook deze ouders ons zullen willen steunen door hun eigen kind stevig aan te pakken. Een mooi voorbeeld is de moeder die haar kind zelf een zaterdag thuis hield en zo haar standpunt bij haar kind duidelijk maakte, dit helpt enorm, helaas gaat dit niet altijd zo.

Bij DWOW zelf gaan wij (in overleg met hoofdbestuur) ook strenger straffen opdat het voor een ieder duidelijk is dat we bij DWOW pesten niet tolereren. Afgelopen seizoen hadden we een kind dat eerst op school heel enthousiast een spreekbeurt hield over hoe leuk voetbal wel niet was, datzelfde kind bleek later slachtoffer van (veel te laat gemeld) pesten, en is nu geen lid meer. Allereerst voor het kind zelf maar ook voor het team en de club zijn dit zeer nare zaken…

Daarom het verzoek om dit soort zaken zo snel als kan te melden bij trainer, coördinator en jeugdbestuur.