Voetbalvereniging DWOW

Sportiviteit & Respect

Als commissie willen wij het respect en de sportiviteit voor elkaar en met elkaar waarborgen. Door middel van duidelijke communicatie met als doel problemen op korts mogelijke termijn op te lossen.

HOE:

Via bemiddeling (adviserend) gesprekken aangaan met alle betrokken partijen.

WANNEER:
  • Als de coordinator aangeeft dat het nodig is,
  • Als een trainer/coach dat nodig vindt,
  • Als een speler of ouder dat nodig vindt,
  • Als een bestuurslid dat nodig vindt.
STAPPENPLAN:
  1. Signalering probleem
  2. Coodinator wordt op de hoogte gesteld door betrokken partijen
  3. Coordinator legt probleem voor aan RSC
  4. Commissie hoort de voorgelegde kwestie aan van alle partijen
  5. Commissie brengt advies uit naar het bestuur

CONTACTPERSOON:  Remy Kluvers

grass-g381c7de07_1920.jpg