Voetbalvereniging DWOW

vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Binnen DWOW vinden wij dat iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. 

Toch kunnen er situaties ontstaan waarin ongepast gedrag plaatsvindt. Onder ongepast gedrag verstaan we o.a. (cyber)pesten, discriminatie, machtsmisbruik, intimidatie, geweld, ongewenste aanrakingen en seksueel overschrijdend gedrag.

Indien jij als speler, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kan er contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.


De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Onze vertrouwenspersoon is Patricia van Assen en is te bereiken via vertrouwenspersoon@dwow.nl

grass-g381c7de07_1920.jpg