thumbnail_DWOW-468x60pixels

Werkgroep vrijwilligersbeleid

Begin 2019 is het initiatief ontstaan om eens met een verfrissende blik naar het vrijwilligersbeleid van DWOW te kijken. Er gaan natuurlijk een hoop dingen heel goed binnen onze vereniging, maar er zijn ook zeker zaken die beter kunnen met het oog op het vrijwilligersbeleid.

26 januari van dit jaar hebben de initiatiefnemers een brainstormsessie georganiseerd waar álle leden en betrokken van DWOW voor waren uitgenodigd. De opkomst was uitstekend en het was een hele interessante bijeenkomst waar leuke gesprekken over de toekomst van DWOW tot stand kwamen. Er werden vier mogelijke toekomstscenario’s geschetst waar we met DWOW naartoe zouden kunnen gaan. Voor elk scenario werden de voordelen en nadelen opgesomd. Aan het einde van de avond was er een duidelijke voorkeur om binnen de vereniging meer verantwoordelijkheid bij teams te leggen. Op de tweede plaats met gepaste afstand eindigde professionalisering.

Er is eigenlijk gelijk na afloop van de brainstormsessie een werkgroep van 12 mensen ontstaan die bereid bleek te zijn om met deze uitslag aan de slag te gaan. Doel van de werkgroep is om samen met het hoofdbestuur van DWOW te kijken hoe het vrijwilligersbeleid van onze vereniging verbeterd zou kunnen worden, waarbij de speerpunten ‘teamverantwoordelijkheid’ en ‘professionalisering’ de boventoon voeren. De werkgroep kan op die manier gezien worden als adviesorgaan voor het bestuur.

De werkgroep heeft om te beginnen de gehele vereniging in kaart proberen te brengen door alle vrijwilligerstaken, commissie en werkgroepen te clusteren en in een overzicht te zetten. Denk hierbij aan taken binnen het hoofdbestuur tot aan de taken van de klusgroep van DWOW. Dit overzicht vormt de basis voor de werkgroep om te kijken wat er anders zou kunnen om functies binnen onze vereniging te verlichten. De werkgroep heeft voor op de korte termijn, in samenspraak met het bestuur, twee prioriteiten gesteld om hier mee aan de slag te gaan: Inzet van scheidsrechters en bezetting van kantinediensten.

Er zijn ideeën geopperd om de oudere jeugdteams te laten fluiten bij de jongste jeugd, om zo de taak van de scheidsrechter coördinator wat lichter te maken. Regelmatig hebben we namelijk ook bij onze eigen vereniging te maken met een scheidsrechter tekort. JO16 fluit nu bijvoorbeeld af en toe al wedstrijden van JO8 om te zien hoe dit gaat.

Daarnaast willen we in het kader van teamverantwoordelijkheid de kantinediensten via de teams laten verlopen. De kantinediensten komen nu binnen bij de coach van een team die dit vervolgens weer doorzet naar de ouders van het team.

De komende drie maanden wil de werkgroep dit soort ideeën gaan uitproberen en uiteraard worden resultaten en ervaringen geëvalueerd. Vanaf januari/februari tot het einde van het seizoen is het de bedoeling om de ‘testfase’ weer wat verder uit te breiden. Het doel is om in het seizoen 2020-2021 een vorm van structuur hierin te vinden en uit te rollen binnen de vereniging. Hierbij zal het bestuur van DWOW natuurlijk nauw betrokken blijven en zullen leden en betrokkenen van DWOW op de hoogte worden gehouden via o.a. onze website en facebookpagina.

Groet,
Werkgroep vrijwilligersbeleid