Voetbalvereniging DWOW

Afspraken

Training

 • Er wordt verwacht dat er wordt afbericht met reden, minimaal 1 uur voor de training.
 • Gezamenlijk is iedereen verantwoordelijk voor goede omgang van de materialen die worden gebruikt bij de training.
 • 10 minuten voor aanvang van een training dient men op het complex aanwezig te zijn zodat gezamenlijk gestart kan worden..
 • Vanaf oktober, afhankelijk van temperatuur, wordt er in trainingspak getraind.
 • Een speler mag niets dragen waarmee je een tegenstander zou kunnen verwonden (horloge, kettingen).
 • Trainen is om beter te leren voetballen, onderling incorrect gedrag wordt niet getolereerd.

Normaal gedrag

 • Je bent een vertegenwoordiger van onze club en er wordt normaal gedrag en een positieve uitstraling van iedereen verwacht.
 • Acceptatie van beslissingen over het spel van de scheidsrechter, passen daarbij.
 • Ongeoorloofd taalgebruik zoals vloeken en schelden is niet toegestaan.
 • Er wordt op een nette en sportieve manier gecoacht en respectvol met elkaar omgegaan.
 • Iedereen, spelers en begeleiding, heeft respect voor de scheidsrechter, het begeleidend kader, medespelers en tegenstanders.
 • Handen schudden na de wedstrijd en tegenstander en scheidsrechter bedanken ongeacht het resultaat past bij een sportieve uitstraling.(e.e.a. afhankelijk Corona regels)
 • Van begeleider en/of coaches wordt verwacht, bij wangedrag van hun spelers (zoals bij vloeken, natrappen, schelden, negatief gebaar, enz.) dat er corrigerend wordt opgetreden.
 • Corrigerende maateregelen zijn: van het speel-/trainingsveld halen, begrip kweken met uitleg, deel van wedstrijd of wedstrijden uitsluiten van verder meespelen,
 • Commissie Sportiviteit +Respect informeren bij herhaaldelijk afwijkend gedrag. De commissie beslist wat de consequenties zijn van die herhaaldelijk afwijkend gedrag.
 • Roken is rond de omgeving van de dug-out verboden.

Ouders

 • Van ouders wordt normaal respectvol gedrag verwacht.
 • De vereniging verwacht dat ouders ook taken vervullen waardoor het trainen en spelen van wedstrijden mogelijk wordt gemaakt (o.a. grensrechter zijn, de wedstrijdkleding wassen, beurtelings in een seizoen een aantal keren kantinedienst draaien).
 • Ouders zorgen dat er om beurten naar uitwedstrijden wordt gereden.
 • Ouders moedigen hun team aan en onthouden zich van negatieve opmerkingen.
 • Er wordt niet verwacht dat ze aan de zijlijn zich in de rol van “de coachende ouder” verplaatsen.
 • Ouders en aanwezigen worden aangesproken bij incorrect gedrag.
 • Begeleiding van het team en/of de hoofd jeugdopleiding gaat met ouders in gesprek bij meningsverschillen.

Wedstrijd

 • Er wordt verwacht dat er op tijd wordt gemeld als er niet kan worden meegespeeld (vervangers zoeken kan niet op het laatste moment).
 • Iedereen moet 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig zijn tenzij het anders wordt afgesproken..
 • Zorg dat je 10 min. voor vertrek aanwezig bent op de verzamel plek bij uitwedstrijden.
 • Een speler mag niets dragen waarmee je een tegenstander zou kunnen verwonden (horloge, kettingen, piercing).
 • Er wordt gespeeld in het juiste tenue van vv DWOW met de kousen omhoog en het shirt in de broek.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden.
 • Trainingspakken en sweaters van DWOW (indien die persoonlijk zijn uitgedeeld) worden bij het eind van het seizoen ingeleverd.

Na training en wedstrijd

 • Na de wedstrijd wordt er ordelijk omgegaan met de tenues van DWOW. Denk daarbij aan diegene die de wastas met de vuile tenues thuis krijgt!.
 • Douchen behoort bij sporthygiëne. Er wordt gestimuleerd om na een training te douchen.
 • Het hoofdbestuur heeft bepaald dat na de wedstrijd het douchen verplicht is!
 • Als men anders denkt over deze regel, dient de reden schriftelijk bij het hoofdbestuur te worden kenbaar gemaakt.
 • Badslippers zijn aanbevolen bij douchen ter voorkoming van zwemmerseczeem.
 • Na afloop wordt verwacht dat de kleedkamer (ook bij de tegenpartij) netjes wordt achtergelaten.

Niet nakomen van bovenstaande regels?

 • Bij het niet nakomen van de bovenstaande regels wordt men er op aangesproken.
 • Bij het herhaaldelijke niet nakomen van regels volgt er een gesprek met een ouder en volgen er sancties.
 • De commissie Sportiviteit en Respect bepaalt de gevolgen bij niet tolereerbare gevallen.
X